Förenkla isnt offer: Hur berika ditt liv genom att omfamna mindre


Vårt moderna samhälle blir alltmer komplext. Den snabba ökningen av teknik, snabba levande, information överbelastning, hyperkapitalism, och oändliga val genomsyrar alla områden i våra liv. Även enkla handlingar, som att titta på en film, bläddra i gångarna i stormarknader, eller beställa hämtmat, kan nu presentera ett överflöd av alternativ.

Vi befinner oss i en ”mer-är-mer” kultur, full av sensorisk stimulering, överskott, och obegränsat val. Att leva ett enkelt liv – och stå emot evig FOMO – kan ses som nästan hädelse; ett steg bakåt. Men frivillig enkelhet är en kraftfull livsstilsförändring.

För att förenkla behöver du inte efterlikna ytterligheterna av stora andliga vise, som avstod från alla sina världsliga ägodelar.

Enkelhet kan vara en välsignelse, inte ett offer, när det görs med avsikt att frivilligt förenkla som en katalysator för andlig tillväxt.

Förenkla för att ta bort distraktion från ditt inre liv
Jag tror aversion till sinnets otämjda natur motiverar våra skapelser av komplexa livsstilar. Ju livligare vi är, desto mindre tid har vi att konfrontera våra racing tankar eller oroande känslor. Var det utnyttja ett hektiskt socialt liv, stimulera hjärnan med underhållning, hänge sig åt materiella inköp, eller aldrig stänga av från sociala medier, har vi en myriad av sätt att distrahera oss från oss själva.

Frivillig enkelhet omfattar mer än materiella ägodelar, men — vi kan också använda den för att odla lätthet med oss själva genom att sakta ner, och ger oss utrymme att andas och återhämta sig. Denna känslomässiga enkelhet kräver hänsynslös urskiljning; ett sätt att dränka ljudet av obetydlighet, att stoppa liv och rörelse i ”shoulds och”oughts”, för att ge stillhet att uppskatta vad som är värdefullt.

Kiss (”Keep It Simple, Stupid”) principen om design stater som system presterar bäst när de är enkla, snarare än komplexa. Som arkitekterna i våra egna liv har vi möjlighet att undvika onödig distraktion genom att tillämpa denna princip på alla områden i livet – inklusive våra scheman, relationer och till och med våra mål och önskningar.

Frivillig förenkling kommer inte att vara effektiv om vi inte är tydliga med vad som är mest meningsfullt för oss – att få klarhet i våra värderingar är därför en nödvändig del av processen. Det första steget är att minska distraktion för att börja strävan att avslöja vårt hjärta önskan. När vi har denna insikt, dessa värden ger en grund för enkelhet att frodas.

En vacker biprodukt av att skära igenom livets ytliga element och anpassa sig till våra värderingar är tacksamhet och uppfyllelse. Att identifiera och förstora det som är mest meningsfullt är en inkörsport till att uppskatta det vi redan har; mat i kylen, vår hälsa, de människor vi älskar och de som älskar oss. Eftersom denna vana av förenkling och tacksamhet ökar, minskar lusten till komplexitet naturligt.

Som min praktik har vuxit och jag har bjudit in mer tacksamhet och enkelhet i mitt liv, har mina önskningar förändrats drastiskt. Med tiden har mina värderingar blivit tydligare och tydligare, eftersom jag har byggt övertygelse kring deras betydelse, ett direkt resultat av de fördelar de medför för mitt välbefinnande.

Detta förenklar även beslutsprocessen: jag säger inte mycket mer än jag brukade. Jag längtar inte efter eskapism genom alkohol eller droger eller festande eller sex.

Utåt Enkelt, inåtrikt
För att skapa en bestående vana, fasa in din frivilliga enkelhet steg-för-steg. Börja med att lägga till en dag i veckan för att detox från sociala medier och spendera tid i naturen. Eller prova att äta middag med en älskad, utan distraktioner från mobiler eller TV eller musik. Spendera tid medvetet utforska vad du tycker är mest meningsfullt, och försök att göra detta till det primära fokus för större bitar av din tid.

I Essential Andlighet, Roger Walsh hänvisar till frivillig enkelhet som ”en livsstil mindre rörigt av överskjutande aktiviteter och ägodelar, ett liv utåt enkelt men inåt rik.” Det är denna inneboende rikedom som ger den största fördelen av enkelhet.

Som frivillig enkelhet blir en del av ditt liv, kommer det att finnas utmaningar. Det kommer att finnas stunder av motstånd och FOMO. Det kommer att finnas begär och bortfaller som kräver självmedkänsla, tålamod och förståelse. Det kommer att finnas tillfällen där allt verkar meningslöst, och livet av komplexitet, sensorisk överbelastning och omedelbar tillfredsställelse tilltalar dig starkt.

Men med hängivenhet och tålamod ger förenkling möjlighet att uppskatta miraklet i varje ögonblick. Med tiden blir existensens diskreta skönhet alltmer klarsynt.